Taipei wangtea enterprise co., ltd

No. 26 Lane 64, Section 2, Chongqing North Road

Taipei, Taiwan

+886 2 25559164

wangtea eslite spectrum store

3F, No. 88 Yanchang Road

Taipei, Taiwan

+886 2 66365888 #1503

 
 
 
 

wangtea taipei Nanxi store

B2, No. 12 Nanjing West Road

Taipei, Taiwan

+886 2 25676523

Wangtea taipei a8 store

B2, 12 Songgao Road

Taipei, Taiwan

+886 2 25559164

 
 

wangtea Tianmu store

68 Tianmu East Rd

Taipei, Taiwan

+886 2 25559164

 
 

wangtea tainan dreammall store

B1, 366 Section 1, Zhonghua East Road

Tainan, Taiwan

+886 2 25559164

 
 
 
 

WANGTEA KAOHSIUNG zuoying STORE

B2, 123 Gaotie Road

kaohsiung, Taiwan

+886 2 25559164